മുഖം കഴുകുന്ന ട്രാൻ നീക്കംചെയ്യുന്ന , (100 മിമിലിന് )

Regular price
Rs. 249
Regular price
MRP Rs. 445.00
Sale price
Rs. 249
44 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഷിയോപൽസ് മഞ്ഞൾ തൈലം ഫേസ്വാഷിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ

  • ടാൻ നീക്കം ചെയ്യുക
  • സൂര്യാഘാതം പരിഹരിക്കുന്നു
  • ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുന്നു
  • സ്വാഭാവിക തിളക്കം നേടുക

Are you looking for a face wash that cleanses and restores your skin? Look no further than Sheopal’s Turmeric Ubtan Face Wash is infused with the natural benefits of pure turmeric, aloe vera, and liquorice. This tan removal face wash is a must-have in your skincare routine. It is a powerful cleanser that will transform your skincare routine and gently removes dead skin, dirt, and impurities, making your skin refreshed and rejuvenated. It also helps to restore your skin's natural glow, leaving you with a fresh and improves complexion* that will have everyone asking for your secret.

*Depends On Your Natural Skin Complexion

Turmeric

It contains antioxidants and nanti-inflammatory components that can reduce redness & dark circles, lighter higher pigmentation, even out skin tone, and give you a glowing complexion.

Multani Mitti

It helps remove impurities, excess oil, reduces acne, pimples, and tans. This clay Draws out blackheads and keeps the skin clean & healthy.

Liquorice

It is a powerhouse of antioxidants and anti-inflammatory properties. It helps to reduce the appearance of dark spots, reduce wrinkles, and improve the overall health of your skin.

Niacinamide

This powerhouse ingredient helps reduce inflammation, improve texture, and even out skin tone.

Steps To Use Ubtan Face Wash

Step 1: Rinse your face with water

Step 2: Take pea-size of facewash

Step 3: Gently massage on wet face

Step 4: Wash off thoroughly

Step 5: Use twice daily

Q1. How does the turmeric and ubtan face wash enhance skin health?

Ans: It contains antioxidants and anti-inflammatory components that can reduce redness & dark circle, lighter higher pigmentation, even out skin tone, enhance skin overall health and give you a glowing complexion.
Ans: Our turmeric & ubtan face wash helps to reduce the appearance of acne scars, blemishes, pigmentation, and other skin imperfections.
Ans: The result depends on skin-to-skin. Use this face wash twice a day to get better results.
Ans: No, our face wash has a light turmeric fragrance.
Ans: Yes, You can use our turmeric & ubtan face wash to eliminate sunburn and tanned skin.
Ans: yes, it is suitable for both men and women.
Ans: Yes, the Turmeric & Ubtan Face Wash is excellent for exfoliating skin and scrubbing off dead cells.
Ans: To remove darkness, you can use face wash on only neck, elbow, and knee areas.
Ans: Our face wash contains natural ingredients that help to draw out blackheads and keep your skin clean & healthy.
Ans: The acetic acid in apple cider helps to tighten skin cells and reduce signs of ageing, which makes you more youthful.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
100ml
Rs. 249 Rs. 445
Save Rs. 196
Save

Customer Reviews

Based on 855 reviews
76%
(649)
24%
(206)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Anjali Desai
Removes Tan

Great product for removing tan and brightening skin. Would definitely recommend it.

V
Viraj Singh
Wonderful

I'm loving this face wash! It worked wonders on my tan and left my skin looking wonderful.

V
Viraj Singh
Wonderful

I'm loving this face wash! It worked wonders on my tan and left my skin looking wonderful.

R
Renuka Sharma
Love the Freshness

After using this face wash, my skin feels so fresh and rejuvenated. It's a great way to start and end the day!

A
Anvi Patel
Fantastic

This face wash is fantastic! It removed my tan and gave me a natural glow.